Rainbow Star - portal informacyjno - rozrywkowy

Header
collapse
Home / Polityka i prawo / Zagrożona egzystencja ludzka w Szczytnikach
Zagrożona egzystencja ludzka w Szczytnikach

Zagrożona egzystencja ludzka w Szczytnikach

2021-02-09  DS

Dwaj młodzi politycy wystąpili do rady Szczytników o uchylenie stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender. Rada odpowiada, że uchylenie byłoby zagrożeniem dla ludzkiej egzystencji!

9 maja 2019r. radni w podkaliskich Szczytnikach przyjęli Stanowisko Rady Gminy Szczytniki w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender. Wójt Marek Albrech tłumaczył wówczas, że stanowisko radnych zostało wydane w trosce o edukację i wychowanie młodego pokolenia oraz poszanowanie polskich tradycji i wartości chrześcijańskich.

- Opinia nie jest wyrażona przeciwko komukolwiek, nie dyskryminuje żadnego mieszkańca, lecz przyjęto ją przeciwko ideologii, z którą się nie zgadzamy - mówił urzędnik. - Gmina nigdy nie podejmowała i nie wdrażała żadnych mechanizmów, aby kogokolwiek wykluczyć ze swojej społeczności.

Tymczasem dwaj młodzi politycy – Adam Boch z Młodej Lewicy Wielkopolska oraz Kamil Janiak z Ostra Zieleń Kalisz – pod koniec ubiegłego roku wystąpili do rady o uchylenie decyzji. Ta z kolei na styczniowej sesji jednogłośnie utrzymała w mocy swoje stanowisko uzasadniając je... troską o edukację i wychowanie młodego pokolenia, poszanowaniem tradycji i... koniecznością ochrony ludzkiej egzystencji.

Gdyby przyjąć, że będą istniały tylko związki tej samej płci – to wtedy egzystencja ludzka stałaby się zagrożona ze względu na brak możliwości narodzin kolejnych pokoleń – mówi przewodniczący Rady Gminy Szczytniki - Bogdan Augustyniak. Powołuje się przy tym na art. 18. Konstytucji RP, który wspomina o małżeństwie.

Aktywiści złożyli w tej sprawie skargę do RPO.

- Dla nas, młodych ludzi, jest sprawą niewyobrażalną, aby w XXI wieku w kraju, który ma bogatą historię, zbudowaną na różnorodności, wykluczano mieszkanki i mieszkańców ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Zdecydowanie nie odpuścimy tej sprawy i będziemy walczyć o podstawowe prawa człowieka – komentuje Kamil Janiak.

- Państwo nie ma prawa instytucjonalnie dyskryminować swoich obywateli, o czym wyraźnie mówi art. 32. Konstytucji RP - dodaje Boch na Twitterze.